Har du sjekket utleieboligen for radon?
Strålevernforskriftens krav til radonnivåer i utleieboliger trår i kraft 1. januar 2014. For å kartlegge hvorvidt en bolig har for høye radonnivåer, må en foreta radonmålinger.
 
Dersom du er profesjonell utleier som leier ut mange boliger, er det ekstra viktig å være på vakt.
 
De kritiske nivåene
Norge er et av landene i verden med høyest konsentrasjoner av radon i inneluft. I norske boliger er gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon omtrent 90 Bq/m³.
 
Dette stiller krav også til lovgivningen, og bestemmelsene i strålevernforskriften er derfor et skritt i riktig retning.
 
Strålevernforskriften § 6 sjette ledd gir bestemmelser om grenseverdier og tiltaksgrense med hensyn til radonnivåer.
 
Bestemmelsen sier at dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³, så skal radonreduserende tiltak settes i verk. Videre fastslår bestemmelsen at radonnivået i utleieboliger uansett ikke skal overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.
 
Kravene gjelder for alle typer utleieboliger.
 
Skal, skal ikke?
Alle utleiere må ikke måle radonnivåene i utleieobjektet, men det er utleiers ansvar at det ikke er radon over grenseverdiene.
 
Den som leier ut en leilighet i sjette etasje i en blokk på en eiendom hvor det ikke er kjent radonforekomst, trenger nødvendigvis ikke å måle.
 
I tilfeller hvor utleieobjektet ligger i et område hvor det er store radonkonsentrasjoner, vil utleier måtte måle radonnivået også i leiligheter som er høyt over bakkeplan.
 
Hvis du som utleier er i tvil om målinger bør foretas, vil det enkleste være å få utført målinger av boligens radonnivå.
 
Radonmålinger må foretas regelmessig, da konsentrasjonen av radon i boligen kan endre seg over tid.
 
Bedrifter eller gjøre selv?
Du kan få bedrifter til å foreta radonmålingene for deg.
 
Det er også flere bedrifter som leier ut detektorer for å måle radonnivået i boliger, slik at du kan utføre målingene selv. Detektorene må returneres til bedriften etter endt måling.
 
Risikerer anmeldelser og bøter
Hva er konsekvensene av unnlatt måling?
 
Dersom du plikter å foreta radonmålinger og unnlater å gjøre det innen fristen, kan du i verste fall risikere anmeldelse og bøter.
 
Strålevernloven kapittel V har bestemmelser om pålegg om retting og stansing.
 
Dersom utleier ikke følger opp pålegget fra Statens strålevern, vil de vanlige reaksjonsmidlene i henhold til strålevernloven være tvangsmulkt og evt. politianmeldelse.
 
I tillegg vil unnlatt radonmåling kunne medføre mislighold av leieavtalen.
 
I tilfeller hvor radonnivået er vesentlig høyere enn hva som er tillatt, kan det foreligge vesentlig mislighold. Husleieloven § 2-12 bestemmer at leietaker har rett til å heve leieavtalen ved vesentlig mislighold.

http://www.hegnar.no/juss/article749066.ece
 
 
Effecta as | Damsgårdsveien 150 / 152 | 5160 Laksevåg |   Tel: 55 34 90 00 | Fax: 55 34 90 05  | E-post: post@effecta.no                            Design: Netnor
Personvern
V i bruker ulike verktøy, som informasjonskapsler, for å forbedre brukeropplevelsen og for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, produktene våre og tjenestene våre. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. 
Les mer om informasjonskapsler
Aksepter
×