Helsefarlige boforhold? Dette er dine rettigheter
Er du plaget av støy, forurensing der du bor, eller skadelig innendørsklima som for eksempel sopp, mugg eller fukt? Dette kan du gjøre.

Det kan være ulike helsefarlige forhold der du bor som gjør at det bør iverksettes tiltak. Støy, forurensning, mugg, sopp eller lignende kan føre til helseskader. Barn, eldre og kronisk syke kan utvikle fysiske og psykiske plager dersom det er slike forhold der de bor.

Eksempler på slike plager er utmattelse, søvnplager, immunsvikt, allergier, astma og fordøyelsesproblemer. Det er viktig å være klar over hva du bør gjøre dersom slike forhold blir oppdaget, og hvilke rettigheter du har.

Hvilke rettigheter har du dersom du oppdager helseskadelige forhold ved egen bolig og hva bør du gjøre?

LEGEN SVARER: - Muggsopp er påvist i kjelleren vår, og barn har stadige luftveisinfeksjoner. Bør vi gå til legen?

Varsle eier av «naboeiendommen» ved støy, lukt eller lignende
Naboloven har bestemmelser om forholdet mellom naboene, om hva som er tillatt og hva som ikke er det. Dersom terskelen for hva du må «tåle» av bråk/støy eller lignende fra naboen er overskredet, skal det settes inn tiltak for å redusere eller eliminere problemet. Tiltak som iverksettes, kan være at det settes opp støyskjerm, støy begrenses tidsmessig, eller luktkilde fjernes. Tiltaket skal føre til at de skadelige forholdene blir redusert til det som ligger under «tålegrensen».


Det kan være mulig å kreve erstatning for skadelige forhold fra naboen som er over «tålegrensen», forutsatt at du lider et økonomisk tap.

Er du plaget av skadelige forhold fra naboen bør du sende et skriftlig varsel.

Er det støy fra vei kan dette sendes til eier av veien. Er veien kommunal sendes klagen til kommunen, klage etter støy fra fylkesvei eller riksvei sendes Statens vegvesen.

Er det plagsom lukt fra avfall eller mistanke om luftforurensning kan det være vanskelig å oppdage kilden. Det skal sendes klage til Fylkesmannen ved mistanke om luftforurensning, støy fra ukjent kilde eller lignende. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet.

Er du eier av egen bolig?
Gi beskjed til selger av boligen (reklamasjon)

Helsefarlige forhold kan utgjøre en mangel ved eiendommen i lovens forstand. Det er avhendingsloven som kommer til anvendelse ved kjøp av bolig, og som regulerer eventuelle rettigheter og plikter som oppstår i den sammenheng. I noen tilfeller kan de helsefarlige forholdene utløse en rett til prisavslag eller ved særlig alvorlige omstendigheter, heving av kjøpsavtalen.

Når du oppdager mangelen må du fremsette en reklamasjon. Dette gjøres ved at du sender en skriftlig henvendelse til selger hvor du opplyser om hva som er galt på boligen. Reklamasjon må fremmes innen utløpet av reklamasjonsfristen. Det anbefales at du retter en henvendelse til selger umiddelbart etter at mangelen oppdages. Det har betydning for dine rettigheter om boligen er «solgt som den er», om de helsefaglige forholdene medfører at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers og om selger har tilbakeholdt opplysninger om forholdene i forbindelse med salget.


Leier du bolig?
Gi beskjed til utleier om de skadelige forholdene ved boligen (reklamasjon). Oppdages skadedyr, muggsopp, fuktskader eller lignende, er det utleiers ansvar å bedre boforholdene, med mindre du som leietaker har gjort noe som har ført til at de helsefarlige forholdene har oppstått.

Det er husleieloven som kommer til anvendelse ved leieforhold. Du må ta kontakt med utleier umiddelbart etter at forholdene oppdages, og be utleier om å iverksette tiltak. Utleier skal innen rimelig tid gjøre det som er nødvendig for å bedre boforholdene. Iverksettes tiltak som påvirker ditt leieforhold, vil du kunne kreve redusert leie. Du kan også ha krav på redusert leie dersom tiltak ikke iverksettes. Er de skadelige forholdene så alvorlige at det ikke går an å bo i boligen, eller at de ikke lar seg utbedre med det første, vil du kunne kreve at leieforholdet avsluttes umiddelbart uten oppsigelsestid.

kilde: https://www.lommelegen.no/forgiftninger/milj%C3%B8/artikkel/helsefarlige-boforhold-dette-er-dine-rettigheter/69897484
 
 
Effecta as | Damsgårdsveien 150 / 152 | 5160 Laksevåg |   Tel: 55 34 90 00 | Fax: 55 34 90 05  | E-post: post@effecta.no                            Design: Netnor
Personvern
V i bruker ulike verktøy, som informasjonskapsler, for å forbedre brukeropplevelsen og for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, produktene våre og tjenestene våre. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. 
Les mer om informasjonskapsler
Aksepter
×