Livet i fyringsveden
Vedfyring blir stadig mer populært. Men noen synes det er ubehagelig at veden «lever».
 
Heldigvis er 99 prosent av artene som kan bli med inn, helt ufarlige for hus og innbo. Men noen få insekter bør du være oppmerksom på, advarer forskere. Et godt råd er å tørke veden bra før du bruker den.
 
Mange insektarter
 
Fersk ved er bolig for mange insektarter. Men felles for disse insektene er nettopp at de bare kan bruke ferskt virke.
 
Les også:Røyk fra peisen skader ikke lungene
 
De har derfor ingen betydning som skadegjørere i hus og innbo, ifølge de tre forskerne Torstein Kvamme, Gunnar Wilhelmsen og Simen Gjølsjø hos Norsk institutt for skog og landskap i Ås, som nylig har skrevet en artikkel om krypene i siste nummer av Norsk Skogbruk.
 
Eksempler på slike arter er stor granbarkbille og flekket askebarkbille.
 
Ved som hugges, kappes og kløves om vinteren er mindre utsatt for å ha med seg insekter, enn sommerhugget virke. Det er vårvarmen som sørger for at vannmengden i denne veden blir redusert - og at veden dermed blir mindre attraktiv for de artene som krever fersk ved.
 
Ved som ligger ute
 
Ofte blir ved liggende i skogen en stund, før den kappes og kløves. Men dess lengre virket ligger ute, dess mer utsatt er det for insektangrep, forteller forskerne.
 
Barkbiller, trebukker, treveps og snutebiller er bare tre av et stort antall arter som trives i slikt nyhugd virke.
 
Men når virket har tørket en stund, er det færre insektarter som kan angripe den.
 
Vanligste arter i tørr ved er blåbukk og løvtrebarkbukk. Hører du lyder fra veden, kan det være larvene deres du hører at gnager.
 
Begge disse artene krever bark for å kunne leve i veden. Blåbukken er det vanligste insektet i nåletrær. Som navnet sier, lever løvtrebarkbukken under barken i ulike løvtreslag.
 
Borebiller i rivningsmaterialer
 
Gamle rivningsmaterialer kan være problematisk. Gammelt bygningsvirke i fuktige områder - som kyststrøk - har ofte borebiller. Mest utsatt er virke fra hus som har stått tomme og fuktige.
 
Hører du det gnager i virke fra slike hus, kan det være larvene til borebillen som gnager.
 
Disse må du se opp for.
 
De tre vanligste borebillene som kan gjøre skade er råteborebille, myk borebille og ikke minst stripet borebille. Når borebiller er etablert i trevirke og forholdene ligger til rette, kan de gnage i generasjon etter generasjon, til virket er helt ødelagt.
 
Husbukken
 
Husbukken er en annen alvorlig skadegjører på trevirke i hus.
 
Kvamme, Wilhelmsen og Gjølsjø forteller at i Norge er husbukken begrenset til de varmeste områdene. Du finner den på Hvaler, langs Telemarkskysten, på Sørlandet og i fjordstrøkene på Vestlandet.
 
Forskerne fraråder å lagre ved med husbukk inne i hus og kjellere. Slikt virke bør brennes eller destrueres så fort som mulig.

Av:Bård Amundsen,Forskning.no
 
 
 
Effecta as | Damsgårdsveien 150 / 152 | 5160 Laksevåg |   Tel: 55 34 90 00 | Fax: 55 34 90 05  | E-post: post@effecta.no                            Design: Netnor
Personvern
V i bruker ulike verktøy, som informasjonskapsler, for å forbedre brukeropplevelsen og for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, produktene våre og tjenestene våre. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. 
Les mer om informasjonskapsler
Aksepter
×