21.06.2019

Flåsete kommentar – kostet boligselger 200.000 kroner

En huseier i Haugesund, her sett fra Risøy bro, fikk svi for en flåsete kommentar. (Foto: Mark Voigt via Wikimedia)

18 ord skrevet på en sponplate koster en boligselger til sammen 200.000 kroner via sitt forsikringsselskap, ifølge en fersk avgjørelse i Finansklagenemnda.

Til de som kommer etter oss. Vi har ikke lagt disse sponplatene. Det var en idiot før oss».

Dette skrev en boligselger i Haugesund på en sponplate på loftet i huset noen år før han solgte huset. Det ble overtatt av den nye eieren i fjor.

Det skulle vise seg at ordene skulle komme til å koste ham til sammen 200.000 kroner, eller i overkant av 11.000 kroner per ord.

Fant muggsopp på loftet

Etter boligsalget fant nemlig kjøperen muggsopp på loftet, i det som i prospektet var blitt beskrevet som en tomannsbolig som både var oppgradert, tiltalende og innholdsrik. Soppen hadde oppstått på grunn av dårlig utført arbeid i forbindelse med isoleringen på loftet. Dette arbeidet var det ikke blitt opplyst om ved salget, og kjøper tok saken til Finansklagenemnda og krevde over 200.000 kroner i prisavslag.

selger forsto at kvaliteten på arbeidet som var gjort på loftet var mangelfull.

– I dette tilfellet må det legges til grunn at selger var kjent med at det var utført arbeider på loftsrommet av tidligere eier, og at dette arbeidet bar preg av dårlig utførelse, heter det fra nemnden.

Dermed måtte selgeren via sitt forsikringsselskap ut med 200.000 kroner.

– Selv om selger ikke nødvendigvis kjente til muggsoppen, indikerer teksten på sponplatene at han både forsto at innredningen av loftet var gjort ved noens egeninnsats og at kvaliteten på det som var blitt gjort var mangelfull. Dette er noe selger skulle ha opplyst om, skriver nemnden i sin avgjørelse.

Selger nekter for at han visste om muggsoppen eller andre feil på loftet. Han vedgår imidlertid at det var han som skrev meldingen på sponplaten.

– En «flåsete» kommentar, absolutt, men den sier på ingen måte at vi hadde kjennskap til feil i takkonstruksjonen, forklarte selgeren, ifølge Finansklagenemnda.

Selgeren mener at beskjeden på sponplaten kunne forklares på en annen måte.

– Når de platene skulle legges utenpå de gamle var det vanskelig å få lagt platene. Årsaken til dette var at sponplatene ikke var, i mine øyne «pent» satt opp, noe som gjorde det vanskelig å feste panelplater for en ufaglært som meg selv.

Dessverre for selger mener Finansklagenemnda at arbeidet som hadde vært utført på loftet burde vært opplyst om, og gir kjøper medhold. Dermed ble et prisavslag på 200.000 kroner innvilget av nemnden, mye på grunn av selgerens flåsete kommentar.

Nyhetsarkiv