16.09.2019

Kjøpte bolig med 15 ganger høyere radonnivå enn maksgrensen – får ikke prisavslag

SKYHØYE RADONVERDIER: For å få bukt med radonproblemene måtte boligkjøperne fjerne tette masser og så tilbakefylle med pustende masser. Foto: Privat

Radonnivået i huset var så høyt at boligkjøper sendte radonmåleren til reparasjon. Det kan ha kostet ham store summer i erstatning.

På tampen av 2013 kjøpet et par en enebolig i Kongsberg. Etter at de flyttet inn startet de rehabilitering av boligen. I februar 2015 lånte de et apparat til måling av radonkonsentrasjon i boligen.

Da apparatet umiddelbart viste skyhøye radonverdier reagerte boligkjøperne og sendte det til reparasjon. Nye målinger ble gjennomført, og det skulle vise seg at det ikke var apparatet det var noe i veien med.

Den nye målingen viste at radonnivået i boligen var 15 ganger høyere enn den anbefalte grenseverdien i Norge. De reklamerte derfor på den ekstremt høye radonkonsentrasjonen i boligen og på flere andre forhold. Boligkjøperen krevde totalt to millioner kroner i prisavslag. Dette tilsvarer 82 prosent av kjøpesummen.

Selv boligselgerens forsikringsselskap Protector betegnet radonnivået som skyhøye. Men eierskifteselskapet avviste at det var grunnlag for prisavslag og viste til at boligkjøper hadde reklamert for sent. Det synet delte også Borgarting lagmannsrett.

Maksgrense på 200

Lagmannsretten påpeker i dommen at for høye nivåer av radon i bolighus kan være helseskadelig.

– Under bevisførselen ble det vist til at anbefalt grenseverdi fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er 200 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3/måleenheten for radon), og at direktoratet anbefaler tiltak mot for høye radonnivåer allerede fra 100, heter det i dommen.

Som la til at det at udiskutabelt at et radonnivået som viste 3.100 becquerel per kubikkmeter i boligkjøperens enebolig var ekstremt høyt. Men det avgjørende var at boligkjøper først reklamerte to år etter overtakelsen av huset.

I tillegg mente retten at boligkjøper fikk en konkret oppfordring om å foreta måling av radonnivået i boligen, fordi det i salgsoppgaven stod «radonmålinger i boligen bør foretas.» Huset lå i såkalt hensynssone: radon aktsomhet. Likevel ventet han over ett år før den første radonmålingen ble foretatt.

– Det fremstår som klart at kjøper har reklamert for sent når det gjelder høye radonnivåer. Kjøper må bære risikoen for sin egen feilslutning om at de høye måleresultatene ikke kunne være korrekte, fortsetter lagmannsretten.

Retten mente boligkjøperen burde ha lånt eller leid et annet måleapparat så raskt som mulig for å avklare radonnivået. Det ble også avvist at selgerne hadde kunnskap om hvor høyt radonnivået i boligen faktisk var.

LES OGSÅ
Kjøpte drømmebolig til åtte mill. – fant feil til 4,5 mill.

Økt fare for lungekreft

Seniorrådgiver Bård Olsen hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forteller at radon i inneluften over tid gir en økt risiko for lungekreft.

– Det er når du puster inn radon at dette kan påvirke lungene. Jo høyere radonnivået er og jo flere år du bor og oppholder deg i høye nivåer, jo større blir risikoen, sier han.

Olsen understreker at å bo i for høye radonnivåer i noen måneder ikke er så farlig.

– Det er først når man bor ved høye nivåer over flere år, at risikoen blir betydelig. Risikoen fra radon er også mye større for de som røyker eller har røykt. Røyking og radon forsterker risikoen, fortsetter han.

Hvert år medvirker radon til at rundt 370 personer får lungekreft i Norge. Siden radon kan ikke oppdages på noen måte, anbefaler DSA at alle måler boligene sine for å være på den sikre siden.

– Hva er høye radonverdier i en bolig?

– Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under den øvre grenseverdien på 200 becquerel per kubikkmeter. Er radonnivået høyere enn dette er det for høyt. Da bør du gjøre tiltak for å redusere radonnivået, råder Olsen.

Han presiserer at dersom radonnivået er over 100, så bør radonreduserende tiltak på plass og at man ikke venter unødvendig lenge.

Anker dommen

Boligkjøperne fikk heller ikke medhold i sine andre krav.

– Jeg trodde det var en spøk da jeg hørte at vi tapte saken, sier boligkjøperen.

Han forteller at da apparatet viste de skyhøye radonverdiene så tok han kontakt med kommunen, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og leverandøren av apparatet.

– Alle tre mente basert på radonnivået i området eneboligen ligger, at det måtte være noe feil med apparatet og rådet oss til å sende det inn for reparasjon/sjekk, fortsetter han.

Da saken gikk for tingretten fikk boligkjøperne prisavslag på ca. 850.000 kroner. Boligkjøperen forteller at dommen nå er anket til Høyesterett. Han avviser også at de ikke sjekket radonforholdene da de kjøpet huset.

– Vi var i kontakt med både kommunen og NGU i forkant av kjøpet. De avviste begge at boligen lå i en sone med radonproblemer. Jeg dobbeltsjekket også dette etter at jeg tok den første radonmålingen, men begge mente det måtte være noe feil med målingen, sier han.

Brukte nasjonal radonoversikt

Boligkjøperen forteller at han brukte radonkartet til NGU, som viser hvor i landet det er høy forekomst av radon. Boligen til kjøperen ligger i en såkalt gul sone, som innebærer at det er moderat til lav forekomst av radon. Dette er den laveste graden av radonforekomst ifølge radonkartet.

– I realiteten skulle boligen vært plassert i en lilla sone, som innebærer at det er særlig høy forekomst av radon. Hadde vi visst det, så hadde vi ikke kjøpt boligen, fortsetter han.

Paret ønsket ikke å utsette seg for den farlige radongassen, og så seg nødt til å kjøp en annen leilighet. Her har de bodd i tre år. Boligkjøperen avviser at han skal ha reklamert for sent. Han trekker også frem DSAs anbefalinger om at radonmålinger skal gjennomføres under vinterhalvåret og at målingen skal gå over minst 60 dager.

– Du har bedre rettigheter når du kjøper et toastjern på Elkjøp, enn når du kjøper en bruktbolig, avslutter han.

Også boligkjøperens advokat Andreas Gundersen Aven hos Help reagerer på dommen.

– Det er en rekke saksbehandlingsfeil i lagmannsrettsdommen og det førte til at vi har anket dommen til Høyesterett, sier Aven.

Riktig vurdering

Direktør for boligselgerforsikring Cathrine Wessel Poulsen hos Protector mener at lagmannsretten falt ned på riktig resultat.

– Det fremgår av avhendingslova at man må reklamere innen rimelig tid fra man oppdaget eller burde oppdaget forholdet. Dersom man oppdager en feil som man mener selger er ansvarlig for, er det ingen grunn til å vente med å reklamere, sier hun.

Protector-direktøren sier at boligkjøper bør reklamere innen to måneder etter at feil og skader blir oppdaget til selger/forsikringsselskapet.

kilde: https://www.nettavisen.no/okonomi/kjopte-bolig-med-15-ganger-hoyereradonniva-enn-maksgrensen–far-ikke-prisavslag/3423836946.html

Nyhetsarkiv