Om Effecta

Effecta as er et firma innenfor servicenæringene hussopp, muggsopp, radon og skadedyrkontroll. Effecta as er etablert av tre personer som har vært i bransjen i 25 år, og som sammen besitter betydelig bransjekunnskap og ”know- how” innenfor disse fagområdene.

Vi har inngått samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører og produsenter innen måleteknikk, avfukting, utstyr og preparater.

Vi har også inngått samarbeidsavtaler med noen av Norges ledende laboratorier innenfor fagområdene mugg, råtesopp, insekter og radon-forskning.

Effecta as vil allerede fra starten kunne bli en solid samarbeidspartner innen inneklimaundersøkelser av muggsopp, måling og kartlegging av radon, kontroller av bygninger for å avdekke eventuelle forekomster av mugg / råtesopp, skadedyr, og radon.

Vi har den nødvendige kunnskap, autorisasjoner og ressurser til å bistå dere.

Effecta kan tilby:

Undersøkelser Utførelse
Skadedyrkontroll Skadedyrbekjempelse
Målinger og kartlegging av muggsopp Duesikring
Inspeksjoner og kartlegging av hussopp Behandling av Borebiller (”mit”– husbukk)
Kontroll av fuktige kjellere, etc Utbedring av mugg og råtesoppskader
Målinger og kartlegging av radon. Avfuktingsanlegg – adsorpsjonsavfuktere
Utbedringsarbeider v/radonforekomster

Salg av preparater og utstyr til butikker og saneringsforetak.

Faste serviceavtaler for bedrifter, borettslag, kommuner og private husstander.

Attachments

File Date added File size
pdf Om Effecta AS June 17, 2019 9:41 am 480 KB