Tjenester

Effecta as leverer tjenester under 3 fagområder som omfatter både konsulentarbeider og utførende arbeider.

Vi har alle autorisasjoner og godkjenninger som kreves og vi har samlet over 50 års erfaring innen fagområdene.

Avdeling sopp / fukt:

 • Lang erfaring med undersøkelser og kartlegging av råtesopp og muggsopp.
 • Kontroll av fuktige kjellere, etc.
 • Målinger og kartlegging av muggsopp.
 • Høy kompetanse på utbedring av soppskader.
 • Sanering / utbedring / gjenoppbygging.
 • Forebyggende tiltak – diffusjonsimpregnering.
 • Avfukting / tørking.
 • Leveranse / montasje av adsorpsjonsavfuktere.

Avdeling radon:

 • I samarbeid med kunde gjennomfører vi målinger av hus, hytte og arbeidsplass ved bruk av sporfilm – og ved avansert måleutstyr.
 • Ved påvist for høye konsentrasjoner av radongass påtar vi oss konsulentarbeidet med videre utredninger, og beskriver forslag til utbedringstiltak.
 • I de tilfeller hvor det er behov for bygningsmessige arbeider kan vi påta oss å utføre både enkle tiltak og mer omfattende utbedringer.
 • Arbeider og analyser utføres i nært samarbeid med laboratoriet Radonlab Ltd.

Avdeling skadedyr:

 • Vi utfører inspeksjoner av bedrifter og private husstander – og tilbyr tilpasset serviceavtale hvor regelmessige forebyggende arbeider og kontroller er inkludert.
 • Sanering / bekjempelse av alle typer skadedyr. (rotter/mus, maur, veps, veggdyr, etc)
 • Behandling mot Borebiller. (“mit, husbukk”)
 • Duesikring av fasader og bakplasser.
 • Fjerning av vepsebol.
 • Salg og utleie av UV- Insektlamper.
 • Salg av preparater og utstyr

Attachments

File Date added File size
pdf Hussopp June 17, 2019 9:43 am 673 KB
pdf Radon June 17, 2019 9:43 am 471 KB
pdf Skadedyr June 17, 2019 9:43 am 336 KB