Radonmembran

Sikre boligen mot radon under oppføring

Det er relativt enkelt å sikre seg mot radon ved å legge en radonsperre i grunnen under bygget. Dette kan kun gjøres under oppføring av nybygg.

Etter at man har flyttet inn, vil det kunne bli en kostbar fornøyelse å måtte iverksette tiltak for å fjerne radongassen.

For å kunne velge riktig grad av sikring med passende membran bør man først foreta byggegrunnsundersøkelse med hensyn på radon.

Montasje av radonsperre bør utføres av spesialister slik at en sikrer at alle skjøter og forbindelser er 100% tett og dermed hindrer radongassen i å trenge inn i boligen din.