Tiltak mot radon

Tilltak mot radon i bygg med høyt radonnivå

Ved forhøyede radonnivåer i inneluft anbefales det å foreta tiltak og utbedringer som reduserer radonnivåer.
Tiltaksløsninger varierer stort og må tilpasses hvert enkelt tilfelle spesielt.

Enkle tiltak og utbedringer i eksisterende bygg.

Ved moderat forhøyede radonnivåer (mellom 100 og 200 Bq/m3 ) kan en iverksette relativt enkle tiltak.

Tiltak kan bestå i:

  • Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer.
  • Forbedring av ventilasjon av inneluft på en riktig måte vil kunne hjelpe til å redusere radonnivået.
  • Reversere trykkdifferansen under gulvkonstruksjonen med radonsug.

Inspeksjon

I tilfeller hvor radonnivået i bygningen overstiger 200 Bq/m3 er det viktig at riktige tiltak blir valgt.
En konsultasjon og inspeksjon av bygningen er avgjørende for et godt resultat.

Metoden ”prøving og feiling” i en utbedringsprosess kan fort vise seg å bli en kostbar erfaring.