Bekjempelse

Det vil i tilfeller hvor skadedyr oppstår kunne være nødvendig med tiltak i form av bekempelse. Det er da viktig at bekjempelsen blir utført på en profesjonell og hensiktsmessig måte. God planlegging, bruk av riktig type og mengde preparater etc. er viktig.

Skadedyrbekjemperen plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse, men som samtidig fører til ønsket resultat (”substitusjonsprinsippet”).

Bekjempelsesmetode kan være forskjellig i hvert enkelt tilfelle, og metode vurderes etter befaring.

Det utarbeides skriftlig rapport etter hver behandling, som inneholder informasjon om hvilke tiltak som er utført, og hva som eventuelt kan gjøres for å unngå problemer i framtiden.

Har du problemer med skadedyr, kan dere ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende befaring i stor-bergen.