Borebiller – “mit”

Det er i Norge hovedsakelig to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille og Husbukk. Av disse er det stripet borebille som er mest utbredt, og finnes over store deler av landet.

Stripet borebille (Anobium punctatum) – også kalt mit, borebille, morr, mott, tremark osv.- er skadegjører på trevirke ved at larvene gnager ganger i trevirke. Larvestadiet kan være i 2-4 år, deretter blir larve til en bille som legger nye egg. Deretter blir egg til larve og angrepet går sin gang. Over tid kan et angrep av Stripet borebille føre til at treverkets bæreevne blir svekket.

Husbukk (Hylostrupes bajulus) er et større insekt med langt større larve, og anses kanskje for å være den verste skadegjøreren i trehus. Larvestadiet til husbukken kan være så lenge som 11 år, og larven kan gjøre betydelig skade. Det er særlig loft og takkonstruksjoner som blir hardest rammet, og angrepene kan føre til enorm skade på bærende konstruksjoner i trehus. Husbukken er utbredt i enkelte indre fjordstrøk.

Heldigvis finnes det effektive tiltak mot borebiller. Som regel er det sprøytebehandling med langtidsvirkende insektsmidler som anvendes, i noen tilfeller i kombinasjon med bygningsmessige endringer.

Effecta har lang erfaring og markedets beste preparater. Kontakt oss for en uforpliktende prat, så finner vi løsningen for din bolig.