Duer – Fugler

En rekke av våre fuglearter trives godt i bymiljøet. Spesielt gjelder dette duer og måker som på grunn av god næringstilgang, og egnete redeplasser trives godt i vårt bybilde.

Fuglene har sin plass i bybildet, men kan også være til sjenanse for oss mennesker ved at de tilgriser fasader, har redeplass i våre bygg, støyproblemer, samt den smittefare ekskrementer fra fugl kan medføre.

For både næringsbygg og private hjem kan dette oppleves dette som uønsket og kan medføre skader på så vel bygg som næringsmidler.

Det finnes i dag en rekke måter å sikre sine bygg på og de fleste av disse baserer seg på fysiske hindringer som gjør at fugler ikke har tilkomst eller kan slå seg ned på fasader, bakgårder, ventilasjonsanlegg, reklameskilt, mm.

Piggsystem eller trådbaserte systemer er det som er best egnet for å sikre fasader. Montering av nett f eks i bakgårder, nisjer, balkonger og altaner er også egnet for å sikre mot fugl.

Dette er en effektiv måte å sikre sitt bygg på, og det påfører heller ikke fuglene skader.

Effecta AS har lang og bred erfaring med sikring mot fugl, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende befaring av ditt bygg. Vi vil i samarbeid med kunden finne den beste løsning i forhold til optimal sikring samt at vi ivaretar byggets estetikk.