Kakerlakker

De fleste kakerlakker har naturlig tilhold i land der det er varmt hele året, men etablerer seg gjerne innomhus i Norge under rette forhold. Det er hovedsaklig tysk, orientalsk og amerikansk kakerlakk som ”importeres” til Norge med varer, bagasje, flyttelass og lignende. Problemet er tiltakende, ettersom mennesker og gjenstander forflytter seg i et stadig økende omfang over landegrensene.

Kakerlakker er nattaktive og gjemmer seg om dagen, og trives på steder med høy fuktighet og varme. Ved optimale forhold, kan kakerlakker raskt bli til et enormt antall. Kakerlakker sprer seg via ventilasjon, rørkanaler, gjennom sprekker og lignende når de først har kommet seg inn i en bygning. Kakerlakker tilgriser mat og kan spre smitte. Det er spesielt viktig for næringsmiddelbedrifter å etablere regelmessige kontroller for å avdekke eventuell forekomst av kakerlakker. En etablering vil kunne føre til spredning ved at problem videreføres til samarbeidspartnere (kjøpesentre, restauranter etc.), som igjen kan spre disse videre til de private hjem.

Det kan ofte ta lang tid før kakerlakkene oppdages da de er aktive om natten og holder seg godt skjult ved varmekilder som ovner, varmtvannstanker, kjøleskapsmotorer om dagen.

Effecta benytter giftfrie detektorer med attraktivt feromon for å avdekke forekomst av kakerlakker.

Et infestasjon av kakerlakker krever kartlegging og utarbeidelse av behandlingsprogram som ofte omfatter deteksjon, behandling med forgiftet åte og tett oppfølging. Bekjempelse av kakerlakker kan være tidkrevende og kostbare, men kan også løses enkelt i noen tilfeller.

Effecta har lang erfaring både med forebygging og bekjemping av kakerlakker. Vi påtar oss oppdrag både for bedrifter og private. Ta kontakt med oss om du har spørsmål, så hjelper vi deg!