Maur

Det finnes tusenvis av forskjellige maurarter i verden, og ca. 50 av disse lever i naturen i Norge. Noen av disse artene kan gjøre skade på bygninger, eller kan være til sjenangse ved at de trives inne i bygninger, eller i tilknytning til disse. Maur kan også være potensielle smittespredere ved å bevege seg fra urene til rene soner.

Stokkmaur er vår største maurart, og den eneste som kan gjøre skade på friskt trevirke. Den er derfor også den av maurartene våre som forårsaker størst skade på bygninger. Et stokkmaursamfunn kan bestå av flere tusen individer. Stokkmauren finnes over hele landet, men har størst utbredelse på sør og østlandet.

For å bekjempe et stokkmaursamfunn, er det viktig å kartlegge problemet slik at tiltak kan iverksettes på riktig område. Ofte innebærer et behandlingsopplegg mot stokkmaur også bygningsmessige inngrep. Lykkes en ikke med utryddingen, kan en risikere at maursamfunnet flytter til en annen del av bygningen og etablerer seg der.

Svart jordmaur er en maurart de fleste før eller siden får inn i sin bolig. Denne maurarten kalles også sukkermaur. Svart jordmaur angriper ikke friskt trevirke, men trives godt i morkent trevirke. Den kan gjerne etablere seg i isolasjon under betongsåle, og komme seg inn i bygninger igjennom sprekker i betongen, ved rørgjennomføringer etc. Svart jordmaur kan være til stor sjenanse og i tillegg være potensielle smittespredere ved å forurense matvarer ved å bevege seg fra urene soner til rene soner.

Bekjempelse av svart jordmaur vil som regel bestå av behandling med insektgift og forgiftet åte. I tilfeller hvor mauren har etablert seg i morkent trevirke, vil også bygningsmessige inngrep, utskifting av materialer etc. også kunne være nødvendig.

Effecta har lang erfaring med kontroll og bekjempelse av maurproblemer. Vi kan løse ethvert maurproblem – ta kontakt med oss, så finner vi riktig løsning.