Rotter og mus

Ett hjem for oss – ett hjem for dem.

Rotter og mus er en del av vår fauna og har sin rettmessige plass her. De har gjennom generasjoner tilpasset seg menneskenes levesett og vi tilbyr dem ”full
dekning av primærbehov”.

Både husly, mat og beskyttelse vil bidra til at nye bestander bygger seg opp og blir bærekraftige. Både rotter og mus representerer i dag ett problem ved
den skade de påfører hus, næringslokaler, matvarer, samt at de i noen tilfeller er bærere av en rekke bakterier som kan smitte mennesker.

I ett bolighus kan en infestasjon av rotter eller mus føre til alvorlige skader ved at de gnager på kabler, elektriske ledninger, vannrør, samt forurenser isolasjons-materiale ved sin tilstedeværelse.

For en bedrift vil konsekvensene rotter-mus utgjøre en trussel i forhold til bedriftens rennome, driftsans, helserisiko i forhold til overførbare sykdommer til de ansatte, samt skade på bygning og varer. Behovet for å forebygge mot slike problemer i våre bygg er således av stor viktighet.

Effecta tilbyr forskjellige systemer tilpasset både bedrifter, næringsbygg, borettslag og private.

Vi foretar regelmessige kontroller av ditt bygg, og sørger for at du ikke er vertskap for rotter-mus.

Ta kontakt med oss for informasjon om hva vi kan gjøre for å bekjempe problemer og beskytte ditt bygg.