Serviceavtale

– Forebygg før problemer oppstår.

Effecta as tilbyr tilpassete serviceavtaler mot skadedyr for private, borettslag, og bedrifter i alle størrelser. Gjennom en serviceavtale vil faste kontroller mot skadedyr og eventuell bekjempelse være ivaretatt.

Et servicebesøk utført av våre offentlig godkjente skadedyrbekjempere vil også ivareta – Forskrift om skadedyrbekjempelse av 21. september 2000, samt de krav myndighetene pålegger den enkelte bedrift.

Dokumentasjon

Private:

Alle besøk blir avsluttet med skriftlig rapport. Rapportene inneholder relevant informasjon om tilstand og de tiltak som er utført.

Bedrifter og borettslag.

Det vil ved oppstart av serviceavtale bli utlevert dokumentasjonsperm som inneholder nødvendig informasjon for deg som kunde.

Skisse/kart med oversikt over alle utplasserte detektorer, åtestasjoner, insektlamper, etc., produktdatablad over anvendte preparater, kontaktinformasjon, og servicerapporter. Alle servicebesøk blir avsluttet med skriftlig rapport. Rapportene vil inneholde relevant informasjon som resultat av kontroll som er utført, anbefalte tiltak for å unngå problemer med skadedyr og lignende.

Dokumentasjonspermen har all nødvendig informasjon for å ivareta dagens krav til dokumentasjon vedrørende skadedyrkontroll ved din bedrift.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så tilpasser vi den beste løsning for deg eller din bedrift.

Attachments

File Date added File size
pdf Skadedyr June 17, 2019 9:43 am 336 KB