Skadedyr info – Bekjempelse

Forebygg – før problemer oppstår

“Et hjem er og skal være vårt sted hvor vi slapper av og føler trygghet”

Mange av oss får imidlertid før eller siden besøk av “uønskede gjester” som rotter, mus, maur, veggdyr, kakerlakker, veps eller andre skadedyr.

Skadedyr kan utgjøre en trussel både for private husstander og alle typer virksomheter. Skader / problemer som kan oppstå ved angrep eller infestasjon av skadedyr kan fort bli betydelig for virksomheter eller mennesker som rammes.

Skadedyr kan føre med seg smitte og sykdom som igjen kan overføres til mennesker.

Skadedyr kan også påføre bygninger og inventar betydelige skader – og i verste fall kan rotter og mus gnage i stykker elektriske ledninger, tilgrise og ødelegge isolasjon.

Skader som bedrifter og butikker blir påført som følge av infestasjon av skadedyr, kan være i form av driftsstopp, skader på varer og innbo, og en kan i ytterste konsekvens oppleve å få svekket renomm’e.

Effecta kan tilby:

  • Vi utfører inspeksjoner av bedrifter og private husstander – og tilbyr tilpasset serviceavtale hvor regelmessige forebyggende arbeider og kontroller er inkludert.
  • Sanering / bekjempelse av alle typer skadedyr. (rotter/mus, maur, veps, veggdyr, etc)
  • Behandling mot Borebiller. (“mit, husbukk)
  • Duesikring av fasader og bakplasser.
  • Fjerning av vepsebol.
  • Salg og utleie av UV- Insektlamper
  • Salg av preparater og utstyr

Attachments

File Date added File size
pdf Skadedyr June 17, 2019 9:43 am 336 KB