Skjeggkre

Første gang Skjeggkre ble registrert i Norge var i 2013. Siden den gang har de spredt seg utover, og finnes i dag nærmest over hele landet. Skjeggkre lever kun innendørs i Norge.

Skjeggkre er nattaktive og oppdages ofte om morgenen når en slår på lyset. De trives best i fuktige miljøer, men klarer seg også godt i tørrere miljøer. Skjeggkre kan forekomme i store deler av en bolig.

Under normale forhold gjør Skjeggkre liten skade, men de anses likevel for å være skadedyr siden mange synes det er sjenerende med insekter, og oppfatter ubehag ved deres nærvær i boligen. De kan forårsake skade på for eksempel museumsgjenstander, frimerkesamlinger, tapeter, tekstiler, bøker, mm.

Voksne individer av Skjeggkre har en størrelse på 15 – 19mm. De har lange antenner og tre lange haletråder som er omtrent like lange som kroppen. På grunn av lang levetid (opp til 7 år) og relativt god formeringsevne kan forekomst av Skjeggkre oppleves som klart plagsom.

Registrering / sanering av skjeggkre kan være forholdsvis omfattende. Omfang av Skjeggkreproblem kartlegges ofte ved bruk av limfeller, og bekjempelse av insektene skjer dels mekanisk og i noen tilfeller ved bruk av kjemiske midler.

Ønsker du en vurdering av ditt Skjeggkreproblem samt en anbefalt saneringsmetode, ta kontakt med oss.