Sølvkre

Sølvkre er et insekt som finnes over hele verden og har eksistert i flere millioner av år. Insektet lever kun innendørs i Norge, og de er aktive hele året.

Sølvkre trives best på varme steder steder med høy luftfuktighet, og optimale forhold er 70-90% luftfuktighet og en temperatur over 20 grader Celsius. Insektet er vanligst forekommende i bolighus på bad, vaskerom, kjøkken og i kjellere, men vi finner de også
på sykehjem, museer, skoler, barnehager, næringsmiddelindustri, mm.

Voksne individer av Sølvkre har en størrelse på 7 – 12mm. Hodet har to lange antenner og på bakkroppen er det tre lange haletråder. På grunn av en levetid på opp til 4 år og relativt god formeringsevne , kan forekomst av Sølvkre oppleves som plagsom.

De er nattaktive og oppdages ofte om morgenen når en slår på lyset i et værelse, eller når en flytter på en gjenstand. De bukler seg da avgårde og gjemmer seg under lister, under toalettskål, i baderomsluk, under kjøkkenseksjoner, mm. Sølvkre er også kjent som «sølvfisk»

Under normale forhold gjør Sølvkre ingen skade, men de oppfattes gjerne som sjenerende når de opptrer i stort antall i boligen.

På museer og i enkelte arkiver oppfattes de som skadegjører, og det finnes tilfeller hvor verdifulle gjenstander er blitt gnagd i stykker av disse insektene.

Sølvkre spiser muggsopp, og de kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fukt / soppskade i rommet der de påvises.

Registrering / sanering av Sølvkre kan være forholdsvis omfattende. Omfang av Sølvkre kartlegges ofte ved bruk av limfeller, og bekjempelse av insektene skjer dels mekanisk og i noen tilfeller ved bruk av kjemiske midler. Det gir også gode resultater ved å anvende avfuktere slik at RH% senkes til under 60%, samt å forbedre ventilasjonen.

Ønsker du en vurdering av ditt Sølvkreproblem samt en anbefalt sanerings-metode, ta kontakt med oss.