Veggdyr

Veggdyr finnes i varme strøk over hele jorden, men blir stadig oftere å finne i Norge også. Årsaken til dette er at vi reiser mer enn tidligere, og det er stadig flere gjenstander, flyttelass og lignende som forflytter seg over landegrensene.

Veggdyr lever kun innendørs i Norge.

Veggedyr er nattaktive og lever skjult på dagtid. Gjemmesteder kan være i madrasser, bak skap, bilder, i sprekker i treverk, og bak listverk.

Om natten kommer veggdyrene fram, og bruker noen minutter på å innta et ”måltid” med blod fra oss mennesker.
Veggdyr kan overleve så lenge som 10-12 måneder uten ”nye måltid”. Et vegg-dyr kan legge mellom 200-500 egg.

Se Folkehelseinstituttet sitt infoskriv om råd til overnattingssteder.
Reaksjon på bitt av veggdyr kan være forskjellig. Noen reagerer ved å hovne kraftig opp med sterk kløe, mens andre ikke får slike reaksjoner.

Sanering av veggdyr kan være forholdsvis omfattende, da en infestasjon kan medføre at det er nødvendig med vasking og frysing av klær og gjenstander i tillegg til den kjemiske behandling.

Ønsker du en vurdering av ditt veggdyrproblem samt en anbefalt saneringsmetode, ta kontakt med oss.