Veps

Flygende insekter kan være ett reelt problem ved at de biter, stikker, forurenser matvarer eller på annen måte er til irritasjon for oss mennesker.

Mange arter trives best der vi mennesker kan tilby både mat og varme. Veps, møll, og fluer er alle arter som trives godt sammen med oss mennesker og det vi kan tilby dem.

Bekjempelse og kontroll mot flygende insekter er av stor betydning for næringsmiddel -industriell virksomhet.

For privatpersoner kan ett samfunn av veps som har etablert seg i huset være en trussel i forhold til den fare ett vepsestikk kan medføre.

Effecta tilbyr tilpassete elektriske insektfangere med uv lysrør og limplater med feromon eller spenningsgitter som effektivt samler opp og bekjemper insekter etter hvert som de kommer inn i bygningen. Disse er utviklet for å ivareta både forebyggende og bekjempende tiltak.

Effecta tilbyr både forebyggende og bekjempende tiltak mot flygende insekter i alle typer virksomheter så vel som i ditt private hjem.