Avfukting – adsorpsjonsavfukter

Fukt og kondensproblematikk i kjellere, bodareal og krypkjellere er i ett velkjent problem for mange huseiere.

Følgene av denne type problem er ofte:

  • Muggsopp / hussopp
  • Kjellerlukt
  • Insektproblemer
  • Manglende lagringsmulighet.
  • Defekter på lagrede gjenstander (klær som lukter mugg, rust på gjenstander, osv.)

Årsaken til at slike problemer oppstår er ofte forårsaket av høy luftfuktighet, kombinert med manglende luftgjennomstrømming. I tillegg ligger ofte kjellere og krypkjellere under bakkenivå og er derfor utsatt for direkte fuktinntrenging, samt kondenserende flater.

Slipper man f eks varm uteluft inn i en kjeller vil denne luften kjøles ned og det vil dannes kondens. Følgende av dette er igjen grunnlag for vekst av muggsopp og kjellerlukt.

For å løse slike problemer er det ofte påkrevet å grave på utside av grunnmur for å løse problemet herfra. I de tilfeller hvor dette ikke lar seg gjøre eller ikke er regningssvarende vil det være hensiktsmessig å montere en ADSORPSJONSAVFUKTER.

Denne vil bidra til å holde luftfuktigheten på ett konstant lavt nivå og man unngår dermed problemer med muggsopp. Man vil også kunne lagre sine gjenstander her uten å være bekymret for at disse blir ødelagt.

Effecta AS har et utvalg av adsorpsjonsavfuktere og vil sammen med deg kunne finne det best egnede anlegg for din kjeller. Anleggene leveres ferdig montert, er meget driftsikre og har lang levetid.