Kartlegging-prøvetaking

Sopp er i dag ett vidt begrep som av folk flest benyttes som fellesbetegnelse på både råtesopp og muggsopp.

Det er viktig å kunne skille mellom disse begreper, og meget forenklet kan man si at hussopp / råtesopp er skadelig for husets konstruksjon, men har mindre helsemessig betydning for oss mennesker.

Muggsopp kan være skadelig for mennesker, men bryter ikke ned husets konstruksjon i samme grad som hussopp.

Har en mistanke om at det finnes sopp, uansett type, bør det foretas en kartlegging av problemet før utbedring iverksettes. Like viktig som selve utbedringen er det å finne årsaken til at problemet har oppstått. Dette for å sikre at den utbedring som foretas er riktig med tanke på omfang og trygghet i forhold til at problemet faktisk er løst.

Muggsopp vokser ofte skjult og kan derfor være vanskelig å påvise. Man bør derfor ha kunnskap om hvordan muggsopp opptrer, hvor den vokser, samt om byggtekniske svakheter / konstruksjoner både i gamle og nye hus. I de tilfeller hvor en ikke ser synlig vekst eller at man opplever helsemessige plager som man mistenker kan skyldes muggsopp vil en LUFTPRØVEMÅLING kunne gi mange svar.

For å kartlegge omfanget av en skade påført av ekte hussopp vil en måtte foreta avdekkingsarbeider. For å lykkes med selve saneringen er det avgjørende at man har kartlagt det totale skadeomfang i forkant. Dette krever både lang erfaring med denne type skader samt god kjennskap til eldre byggeskikk.

Effecta kan sammen med anerkjente laboratorier tilby en total kartlegging og utbedring av alle typer skader påført av råtesopp eller muggsopp.